KOLOFON

Erhvervsøkonomi - Online opgaver


ISBN: 978-87-412-72863

© 2018 Hans Reitzels Forlag, København 

Brugen og indholdet af abonnementet på Erhvervsøkonomi - Online opgaver er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret. 

Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forlaget – bortset fra eventuelle dokumenter beregnet til udprint. Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattet af abonnementet. 

Der skal afregnes Copydan-vederlag af print og kopier.